Inż. Adrian Olejnik, student Wydziału Chemicznego ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inż. Adrian Olejnik, student Wydziału Chemicznego ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

typendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe w danym roku akademickim. Niemal czterystu zdolnych studentów z całej Polski otrzymało w lutym jednorazowe stypendia w wysokości 17 tysięcy złotych. Student z Politechniki Gdańskiej, inż. Adrian Olejnik znalazł się wśród tej grupy, otrzymując wyróżnienie za dotychczasową działalność naukową.

Stypendysta jest studentem ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Chemicznym. Na swoim koncie ma już kilka publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach naukowych. Zainteresowanie działalnością naukową zawdzięcza, jak sam podkreśla, zajęciom i współpracy na pierwszych latach studiów z prof. dr hab. Jarosławem Chojnackim z Katedry Chemii Nieorganicznej. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie PG!

Leave a comment

Send a Comment