INICJATYWY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

INICJATYWY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM
Stowarzyszenie „Młodzi dla Polski” na Akademii Pomorskiej w Słupsku

Młodzi dla Polski to stowarzyszenie powstałe w ramach rozszerzenia działalności organizacji uczelnianej powstałej w 2012 roku w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Jej członkami są studenci i absolwenci z uniwersytetów w całej Polsce. Poprzez organizowanie projektów kulturalnych, inicjowanie debat społeczno-politycznych, działalność formacyjną i charytatywną, stowarzyszenie Młodzi dla Polski chce konsekwentnie budować świadomość narodową oraz wspierać aktywność obywatelską wśród rówieśników. Obecnie posiadamy oddziały na uniwersytetach w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie oraz na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ten ostatni został założony w kwietniu 2019 roku. Zachęcamy do kontaktu studentów Akademii Pomorskiej oraz uczniów szkół średnich z naszego miasta.

http://www.mlodzidlapolski.pl

 

Cele stowarzyszenia:

  • Podtrzymywanie tradycji narodowej.
  • Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Promowanie wśród młodych ludzi idei patriotyzmu.
  • Budowanie wspólnoty osób zaangażowanych w sprawy kraju.
  • Kształtowanie przyszłych elit polskiego społeczeństwa.
  • Działalność wspomagająca zwiększenie jakości edukacji, oświaty i wychowania.
  • Poprawa jakości życia publicznego w Polsce.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Działalność na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa.

 

Najbliższe wydarzenie:

Ze studentami AP spotka się pan Edward Müller. Na spotkanie zapraszamy 19 lutego na godzinę 13.00 do auli 53 przy ulicy Arciszewskiego 22a w Słupsku.

Zespół słupskiego oddziału Stowarzyszenia Młodzi dla Polski

Leave a comment

Send a Comment