GUMed realizuje projekt POWER 3.5

GUMed realizuje projekt POWER 3.5

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna realizację programu szkoleń certyfikowanych prowadzących do uzyskania kwalifikacji oraz szkoleń kształcących kompetencje, którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kwalifikacji i/lub kompetencji o charakterze zawodowym. Jest on odpowiedzią na wymogi rynku pracy, na którym coraz większą rolę odgrywają szerokie kompetencje miękkie oraz umiejętności specjalistyczne, potwierdzone certyfikatami.

Zakres szkoleń został podzielony na kwalifikacje/kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz w zakresie przedsiębiorczości. Planowane są dwie edycje kursów. W ramach pierwszej z nich odbędą się m.in. szkolenia o następującej tematyce:

 • Obsługa klienta – Coaching w placówkach ochrony zdrowia (20 miejsc),
 • Umiejętności interpersonalne i praca w zespole (20 miejsc),
 • Zarządzanie projektami (15 miejsc),
 • Komercjalizacja wyników prac badawczych (20 miejsc),
 • Podstawy przedsiębiorczości (20 miejsc),
 • Podstawy interwencji kryzysowej (10 miejsc),
 • Szkolenie z zakresu nauki posługiwania się zaawansowanymi prezentacjami multimedialnymi (10 miejsc),
 • Szkolenie z zakresu zarządzania i konstrukcji naukowych baz danych (5 miejsc),
 • Zarządzanie zespołem (20 miejsc),
 • Szkolenie dla przyszłych pracowników dydaktyczno-naukowych (dydaktyka oparta na metodologii tutoringu i Peer-learning) (10 miejsc),
 • Szkolenie z zakresu metodologii badań jakościowych (10 miejsc).

Szkolenia prowadzone będą w formie online w postaci webinarium w okresie od stycznia do marca 2021 r.

Więcej szczegółów na stronie GUMed.

Leave a comment

Send a Comment