GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

Studenci zagraniczni kształcący się w Gdańsku najchętniej i najczęściej wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny. Utrzymujący się od lat trend potwierdza najnowszy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2020 przygotowany w ramach programu Study in Poland realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W Gdańsku studiuje 3 270 cudzoziemców, pochodzących z 44 krajów. Najliczniejszą grupą są studenci GUMed, stanowiący ponad 30% ogółu. Tym samym nasz Uniwersytet utrzymuje status najbardziej umiędzynarodowionej uczelni Pomorza.

Zdecydowanym faworytem wśród kierunków cieszących się największą popularnością w Gdańsku jest kierunek lekarski, na którym w roku 2019/2020 kształciło się blisko 1 000 osób. Warto podkreślić, że w skali całego kraju był to drugi najczęściej wybierany przez studentów zagranicznych kierunek studiów. Kształciło się na nim 7 828 osób, z których niemal 1 000 studiował w naszym Uniwersytecie. Tym samym GUMed uplasował się na 2 pozycji wśród polskich akademickich uczelni kształcących w zawodach medycznych, tuż za Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Jak podkreślają twórcy raportu, umiędzynarodowienie jest jednym z głównych trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego na świecie. Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, dokładając starań, by w ich murach kształciło się jak najwięcej studentów z zagranicy. W związku z tym, z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce.

Szczegóły dostępne są pod tym linkiem

Leave a comment

Send a Comment