GUMed dołączył do Polskiej Sieci Badań Klinicznych

GUMed dołączył do Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z sygnatariuszy Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). Porozumienie w sprawie uruchomienia Sieci podpisał 11 marca br. prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński. Podczas spotkania Uczelnię reprezentowali: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska i dr Magdalena Leszczyńska-Wiloch, pełnomocnik rektora ds. badań klinicznych.

– To zaszczyt, że nasz Uniwersytet jest jednym z partnerów tak ważnej inicjatywy, jaką jest utworzenie Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Jestem przekonany, że pozwoli to stworzyć pewien standard dla badań klinicznych w Polsce oraz nadrobić dystans do bardziej zaawansowanych krajów europejskich – podkreślił rektor Marcin Gruchała.

Obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego członkami Sieci są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Uruchomienie Sieci przyczyni się do powstania rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki, stanowiącej silne centrum badań klinicznych w kraju. Sieć będzie zmierzała do standaryzacji jakości w badaniach klinicznych, do opracowania wspólnych procesów i zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii dla pacjentów.

– Jednym z celów utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest zbudowanie relacji pomiędzy ośrodkami, która umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy, efektywne prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych oraz wzrost ich liczby w poszczególnych ośrodkach. Chcemy, aby PSBK stała się rozpoznawalną na arenie międzynarodowej marką kojarzoną z doskonałością w badaniach klinicznych. Sieć pomoże nam poprawić dostępność leczenia Pacjentów najbardziej innowacyjnymi lekami na świecie, ale również znacząco wpłynie na rozwój polskiej biotechnologii – zapowiedział prezes ABM Radosław Sierpiński.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment