GUM: Sukcesy projektowe w konkursach NCN

GUM: Sukcesy projektowe w konkursach NCN

Naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed uzyskali finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektów badawczych.

W konkursie OPUS 18 finansowanie otrzymały następujące projekty:

– Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka, liderem projektu jest prof. dr hab. Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska; kwota dofinansowania 2 815 560 zł; projekt realizowany w konsorcjum z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym; Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

– Syntetyczne analogi opioidowego czynnika wzrostu połączone z pochodnymi glukozaminy jako związki o potencjalnym znaczeniu w terapii celowanej raka trzustki, kierownikiem projektu jest dr hab. Iwona Maria Inkielewicz-Stępniak z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej; kwota dofinansowania 2 262 360 zł;

– Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym, koordynatorem projektu ze strony GUMed jest dr hab. Bartosz Wielgomas, kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii; kwota dofinansowania 2 583 000 zł; projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Gdańskim (lider).

– Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu, kierownikiem projektu jest dr hab. Marcin Okrój z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii; kwota dofinansowania 1 704 000 zł;

– Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów, kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Liberek z MWB UG i GUMed; kwota dofinansowania 2 450 400 zł.

W konkursie SONATA 15 finansowanie otrzymał projekt:

– Ekto-enzymy w interakcjach śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi w fizjologii, patologii i terapii; czy komórki mogą wymieniać się ekto-enzymami?, kierownikiem projektu jest dr Barbara Kutryb-Zając z Katedry i Zakładu Biochemii; kwota dofinansowania 1 498 740 zł; projekt realizowany w konsorcjum z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Zakładem Biologii Uniwersytetu w Pizie.

O pozostałych dofinansowaniach przeczytasz tutaj

Leave a comment

Send a Comment