Grupa Robocza Pojazdy Autonomiczne rozpoczęła działalność

Grupa Robocza Pojazdy Autonomiczne rozpoczęła działalność

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) wspólnie z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej zorganizowały spotkanie inicjujące powstanie Grupy Roboczej Pojazdy Autonomiczne.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 27 lutego w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, pomorscy przedsiębiorcy zainteresowani pojazdami autonomicznymi, przedstawiciele pomorskich klastrów oraz naukowcy.

 – Głównym celem powołania grupy zadaniowej jest stworzenie warunków do rozwoju i sprzedaży usług i produktów związanych z pojazdami autonomicznymi – mówił prof. Łukasz Kulas z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG,  pełnomocnik rektora ds. Centrum Technologii Cyfrowych, jeden z inicjatorów i organizatorów spotkania. – Na Pomorzu obserwujemy coraz większe zainteresowanie pojazdami autonomicznymi. Istnieje grupa firm rozwijających technologie, pojazdy lub systemy dla takich urządzeń. Niestety te firmy są rozproszone, a ich badania i produkty są często szerzej nieznane. Dzięki udziałowi w spotkaniach lepsza będzie wymiana wiedzy i zasobów poszczególnych jednostek.

Firmy, które uczestniczyły w spotkaniu przedstawiały swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie autonomii pojazdów – zarówno wodnych, jak i naziemnych oraz dronów.

Piotr Cywiński z formy Navinord, zajmującej się przede wszystkim elektroniką morską, prezentował funkcje i możliwości zastosowania stworzonego AutoDrona – nadmorskiej jednostki bezzałogowej. Wojciech Sarzyński, prezes gdyńskiej firmy Stestar przedstawił m.in. działalność firmy w zakresie budowania systemów sterowania automatycznego, które stosuje się np. w branży logistycznej.

Szczegółowe informacje na stronie PG!

Leave a comment

Send a Comment