Grant indywidualny MSCA dla dr Wojciecha Siwka z UG

Grant indywidualny MSCA dla dr Wojciecha Siwka z UG

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie Horyzont 2020. Jednym z laureatów jest doktor Wojciech Siwek, który zrealizuje projekt IMMUNE-GENEMEMO w Uniwersytecie Gdańskim. Przyznane finansowanie w ramach grantu to 252078,72 euro. Projekt odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

Projekt IMMUNE-GENEMEMO łączy badania z dziedziny regulacji genów z ekspertyzą immunologiczną. Takie połączenie dyscyplin umożliwi poznanie mechanizmów pamięci komórkowej oraz przyczyni się do rozwoju nowych szczepionek i terapii immunologicznych.

– Zdolność komórek do zapamiętywania informacji na poziomie ekspresji genów jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Pamięć transkrypcyjna to niedawno odkryty proces, podczas którego komórki wystawione na działanie pewnego czynnika potrafią zapamiętać tę stymulację i zareagować w silniejszy sposób podczas kolejnej aktywacji. Interferon gamma (IFNγ), substancja wydzielana przez organizm podczas infekcji wirusowych, wywołuje efekt pamięci transkrypcyjnej w komórkach ludzkich. Stymulacja IFNγ włącza wiele genów, ale po wymyciu tego związku niewielka grupa genów zachowuje stan gotowości do silniejszej reaktywacji przy kolejnej stymulacji – tłumaczy dr Wojciech Siwek.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Leave a comment

Send a Comment