Gowin: uczelnie regionalne i zawodowe są oczkiem w głowie naszego rządu

Gowin: uczelnie regionalne i zawodowe są oczkiem w głowie naszego rządu

Uczelnie regionalne i zawodowe są oczkiem w głowie naszego rządu – podkreślił na spotkaniu we Włocławku wicepremier Jarosław Gowin. Dodał jednak, że nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe są w Polsce nadal zdecydowanie za niskie i muszą w kolejnych latach rosnąć.

Gowin uczestniczył we Włocławku w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej.

“Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku świetnie wpisuje się w misję uczelni zawodowych. Polega ona z jednej strony na kształceniu młodych Polaków na potrzeby regionalnego rynku pracy. Z drugiej na budowaniu pomostu pomiędzy światem nauki, akademii, a światem gospodarki. (…) Od samego początku zapewniałem, że uczelnie regionalne, uczelnie zawodowe są oczkiem w głowie naszego rządu, a reforma otworzy przed nimi nowe możliwości. I tak się stało” – powiedział wicepremier Gowin.

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego wyraził nadzieję, że w kolejnym latach w jeszcze większym stopniu dostrzegana będzie szansa, jaką dają uczelnie i instytuty naukowe – oraz szansa, jaką daje Polsce młode pokolenie obywateli. Ocenił, że muszą oni mieć możliwość kształcenia się na europejskim i światowym poziomie.

Wyraził pogląd, że nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe są nadal zdecydowanie za niskie, a Polska pod tym względem znacząco odbiega od średniej europejskiej. Zauważył przy tym, że rok 2019 był pozytywny, gdyż budżet na ten cel był większy o 5 mld zł, w tym 3 mld zł – w obligacjach. Gowin stwierdził, że właśnie te obligacje pozwoliły dowartościować sektor państwowych uczelni zawodowych, które otrzymały zastrzyk finansowy nieporównywalny z tym, co działo się w Polsce w ostatnich 20 latach.

Dalsza część relacji z wizyty premiera Gowina w serwisie NaukawPolsce.

Leave a comment

Send a Comment