Gowin: status uczelni badawczej dla PG to powód do chluby dla całego Pomorza

Gowin: status uczelni badawczej dla PG to powód do chluby dla całego Pomorza

Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji Rektorowi prof. Krzysztofowi Wildemu oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się w związku z uzyskaniem przez PG statusu uczelni badawczej – drugiego miejsca w Polsce i pierwszego wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie IDUB. Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa, podczas której zainaugurowana została działalność Centrów Badawczych.

Posiedzenie Senatu PG otworzył prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

– Uroczysty, grudniowy senat to zawsze podniosłe i radosne wydarzenie, ale dziś także epokowe, ponieważ świętujemy otrzymanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej. Korzyści z tego płynące wyniosą naszą uczelnię na jeszcze wyższy poziom i pozwolą nam konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi: zarówno w Polsce, jak i za granicą – podkreślał prof. Krzysztof Wilde. – Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazał naszą silną pozycję na mapie polskiej Nauki. Uznano nas nie tylko drugą uczelnią w kraju, zaraz za Uniwersytetem Warszawskim, ale też najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. To zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy.

Rektor Krzysztof Wilde powiedział, że w osiągnięciu nowych celów stojących przed Politechniką Gdańską pomogą dodatkowe środki finansowe – w przypadku PG będzie to ponad 200 mln zł – które umożliwią znaczne podniesienie jakości kształcenia i dydaktyki, podniosą jakość działań naukowych, a także pozwolą przyciągać obiecujących doktorantów i najlepszych studentów z Polski i zagranicy. Dodał też, że na statusie „uczelni badawczej” dla Politechniki Gdańskiej skorzysta nie tylko społeczność akademicka, ale też otoczenie gospodarcze i przemysł na Pomorzu.

Następnie głos zabrał Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który podkreślał, że Politechnika Gdańska odniosła w konkursie IDUB ogromny sukces.

– To zwieńczenie wieloletniego wysiłku doskonalenia Państwa uczelni i każdy z jej pracowników ma w tym sukcesie swój udział – powiedział Jarosław Gowin, podkreślając wkład prof. Jacka Namieśnika, zmarłego w kwietniu rektora Politechniki Gdańskiej. Wicepremier odniósł się także do tego, że prof. Jacek Namieśnik jako jeden z zaledwie czterech przedstawicieli polskiej nauki znalazł się na liście badaczy najczęściej cytowanych na świecie.

Jarosław Gowin zaznaczył również, że Politechnika Gdańska została doceniona przez zespół piętnastu wybitnych europejskich uczonych.

– Na każdym z etapów [konkursu IDUB] Politechnika Gdańska znajdowała się w samej czołówce. Mieliście Państwo świetnie oceniony wniosek, Pan Rektor i inni przedstawiciele uczelni znakomicie zaprezentowali i obronili ten wniosek poprzez spotkanie z ekspertami, bardzo wysoko oceniono Państwa statut. Możecie Państwo mieć poczucie tego, że zostaliście wskazani w naprawdę w bardzo uczciwym i obiektywnym wyścigu. Zwycięstwo w takim wyścigu jest szczególnym sukcesem i powodem dumy – powiedział wicepremier.

Jarosław Gowin wymienił te aspekty wniosku PG w konkursie IDUB, na które szczególnie wskazał międzynarodowy zespół ekspertów, w tym m.in. misję i plan rozwoju, rzetelnie przeprowadzoną analizę, która koncentrowała się na trzech aspektach: działalności badawczej kadry akademickiej, współpracy międzynarodowej oraz komercjalizacji badań, a także duży potencjał uczelni, w tym wysokie przychody z komercjalizacji.

Po wystąpieniu wicepremiera, prof. Krzysztof Wilde omówił główne założenia rozwoju Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Rektor wymienił doświadczonych naukowców, którzy przysłużyli się swoim dorobkiem do sukcesu uczelni w konkursie IDUB. Rektor i wicepremier wręczyli także dyplomy za wybitne osiągnięcia 20 młodym naukowcom wskazanym we wniosku IDUB.

Następnie wręczone zostały Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medale Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za całokształt dorobku, Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, a także Nagrody Specjalne Rektora PG.

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej. 

Leave a comment

Send a Comment