Gowin: Przewidzieliśmy rekordowy wzrost środków na naukę i szkolnictwo wyższe

Gowin: Przewidzieliśmy rekordowy wzrost środków na naukę i szkolnictwo wyższe

– Wszystkich pracowników polskich uczelni, nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych – także kadrę administracyjną – chcę zapewnić, że zgodnie ze zobowiązaniami w przyszłym roku dojdzie do drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń – powiedział na konferencji na UKW w Bydgoszczy Jarosław Gowin.

– Kończymy pracę nad przyszłorocznym budżetem. W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiona pierwotna, wstępna wersja budżetu. Niezależenie od tego chcę powtórzyć zobowiązanie, które było wyrażane przeze mnie i przede wszystkim przez pana premiera Mateusza Morawickiego. W przyszłym roku chcemy żeby weszła w życie druga transza podwyżek wynagrodzeń dla pracowników akademickich. To będzie jeszcze przedmiotem pewnych ustaleń wewnątrz rządu i przede wszystkim w parlamencie, jak wysoki będzie ten wzrost. Wszystkich pracowników polskich uczelni, nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych – także kadrę administracyjną chcę zapewnić, że zgodnie ze zobowiązaniami w przyszłym roku dojdzie do tej drugiej transzy podwyżek – podkreślił.

Gowin zaznaczył, że w ogóle polska nauka i szkolnictwo wyższe ciągle są niedofinansowane i niedoinwestowane.

– Jeżeli chodzi o nakłady na oświatę, czy na szkoły podstawowe i średnie, to te nakłady W Polsce są powyżej średniej w krajach OECD, a jeżeli chodzi nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe – jesteśmy zaledwie w połowie średniej. Mówiąc krótko, polskie uczelnie i instytuty są ciągle bardzo niedofinansowane i niedoinwestowane. Z myślą o nadrobieniu tych sięgających dziesiątki lat zaległości w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy rekordowy, blisko dwumiliardowy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. A oprócz tego rząd wyemitował 3 mld obligacji Skarbu Państwa do podziału między uczelnie publiczne. Przy czym ponad 2 mld zł trafiły właśnie do uczelni średnich i mniejszych, żeby dać m uczelniom nowe impulsy rozwojowe – mówił szef MNiSW.

Szczegóły i dalszy ciąg wypowiedzi Ministra Gowina na stronie naukawpolsce.pap.pl.

Fot. Piotr Drabik/Wikimedia Commons

Leave a comment

Send a Comment