Gdański Uniwersytet Medyczny społecznie odpowiedzialny

Gdański Uniwersytet Medyczny społecznie odpowiedzialny

Gdański Uniwersytet Medyczny przystąpił do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Uroczystość odbyła się 17 września br. w Krakowie. Deklarację podpisało 58 uczelni, których przedstawiciele zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa.

Deklaracja zawiera 12 zasad dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W ramach każdej z zasad sformułowano oczekiwania wobec uczelni – sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej.

W imieniu rektora GUMed prof. Marcina Gruchały Deklarację podpisała Katarzyna Grzejszczak, zastępca kanclerza ds. strategii i rozwoju GUMed.

Deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Jedna z praktyk Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Piknik na Zdrowie została wyróżniona prezentacją podczas „Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie”. Wygłosiła ją Jolanta Świerczyńska z Sekcji Promocji. Podczas Konferencji zaprezentowano także wydanie książkowe “Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni”. Wśród nich znalazło się 5 praktyk Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Artykuł źródłowy dostępny jest tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment