Forum w Krynicy. Jak wzmocnić współpracę samorządów i biznesu?

Forum w Krynicy. Jak wzmocnić współpracę samorządów i biznesu?

Rozwój “małych ojczyzn” zależy od wielu czynników, w szczególności od prawidłowej współpracy samorządu, biznesu, organizacji naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych. O tym w dniach 3-5 września będą debatować uczestnicy Forum w Krynicy. 

W tym współdziałaniu coraz częściej podkreśla się znaczenie władzy publicznej, której zadaniem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności.

Strategia lokalnych władz, która ma prowadzić do budowania marki samorządu w środowisku międzynarodowym może opierać się na różnych działaniach, jak udział w targach, organizacja misji ekonomicznych, forów i spotkań B2B.

Rozpoznawalność na rynku międzynarodowym to marzenie wielu firm, ale także cel władz regionalnych. Inwestycje można przeliczać na pieniądze, ale dla samorządów nie mniej ważna jest inna kalkulacja – przekładająca się na nowe miejsca pracy.

Więcej o Forum w Krynicy przeczytasz na Interii, która jest partnerem medialnym tego wydarzenia. 

Leave a comment

Send a Comment