Ekspertki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska nagrodzone za działalność na rzecz ochrony środowiska

Ekspertki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska nagrodzone za działalność na rzecz ochrony środowiska

Dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek oraz dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni, otrzymały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nagrody zostały przyznane za wybitny dorobek naukowo-badawczy, przyczyniający się do ochrony środowiska województwa pomorskiego oraz zrównoważonego zarządzania zasobami. Laureatki uczestniczyły w projekcie „Poprawa energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”. Jego realizacja była dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”. Rezultatem było opracowanie uniwersalnego systemu sterowania napowietrzaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu, zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej i jednocześnie poprawiła się jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska.

System sterowania napowietrzeniem, zwłaszcza w małych, gminnych oczyszczalniach ścieków, jest korzystny pod względem ekonomicznym, technicznym i środowiskowym. Takie rozwiązanie zastosowano w oczyszczalni ścieków w Luzinie oraz w Sławkach w gminie Somonino. Trwają przygotowania do wdrożenia projektu w kolejnej gminnej oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment