Dwa nowe programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej

Dwa nowe programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej

W ramach realizacji ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, naukowcy Politechniki Gdańskiej mogą skorzystać z dwóch nowych programów: Supporting Open Access oraz Grants for Grant. Można dzięki nim uzyskać dofinansowanie do swojej działalności publikacyjnej oraz projektów realizowanych w ramach działalności Centrów Badawczych PG.

Program SUPPORTING OPEN ACCESS ma za zadanie wesprzeć działalność publikacyjną naukowców i stanowi uzupełnienie uruchomionego w listopadzie ub. roku programu Publikacje 2020. Środki w nowym programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule OPEN ACESS w czasopismach i wydawnictwach o punktacji regulowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nie mniejszej niż 140 punktów).

W bieżącym roku o finansowanie publikacji mogą ubiegać się wszyscy pracownicy uczelni, których dorobek będzie zaliczany do ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020.

Co można zyskać?
Publikacje naukowców w formule Open Access wymagają z reguły uiszczania tzw. opłat autorskich. Dzięki nowemu programowi, autorzy zyskają dofinansowanie na te opłaty.

Jak aplikować
Wniosek o finansowanie Open Access powinien zawierać:
 – nazwiska autorów, w tym autora korespondencyjnego,
– tytuł artykułu, tytuł czasopisma, w którym zostanie on opublikowany wraz z liczbą punktów tego czasopisma według listy MNiSW,
– kopię potwierdzenia przyjęcia do druku, wraz z informacją od wydawcy o wysokości opłaty Open Access.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną do właściwych dziekanów. Szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania dostępne są TUTAJ

 

Program GRANTS FOR GRANT  pozwoli natomiast na wsparcie przy pozyskiwaniu przez naukowców Politechniki Gdańskiej prestiżowych grantów międzynarodowych, w szczególności grantów ERC i innych grantów ujętych w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Projekty finansowane przez granty z nowego Programu realizowane będą w ramach działalności Centrów Badawczych PG, powołanych pod koniec ub. roku (BioTechMedEkoTechMateriały Przyszłości oraz Technologie Cyfrowe).

Wnioskodawcą w programie GRANTS FOR GRANT może być każdy pracownik Politechniki Gdańskiej, dla którego nasza uczelnia jest podstawowym miejscu pracy. Z kolei planowany budżet grantu w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 140 tysięcy złotych brutto, a okres jego realizacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Co można zyskać?
W ramach przyznanych grantów można sfinansować m.in.: koszty opracowania wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem oraz jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,  którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku o grant międzynarodowy.

Jak aplikować?
Nabór wniosków ma charakter ciągły. Należy je składać drogą elektroniczną do Zespołu ds. Realizacji IDUB w Dziale Projektów PG.  Wzór wniosku oraz wszelkie szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikacji dostępne są TUTAJ.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment