Dr hab. Michał R. Szymański z UG laureatem grantu sprzętowego FNP

Dr hab. Michał R. Szymański z UG laureatem grantu sprzętowego FNP

Finansowanie w kwocie ponad 480 000 złotych zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team. Umożliwi ono zakup specjalistycznego biomolekularnego skanera laserowego (Amersham Typhoon RGB Biomolecular Imager) wyposażonego w tryby detekcji fluorescencji, radioaktywności, densytometrii i chemiluminescencji.

dr hab. Michał R. Szymański prof. UG, jest Kierownikiem Zakładu Biologii Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Jego grupa realizuje projekty dotyczące replikacji i naprawy DNA u ludzi, bakterii i wirusów finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Nauki (NCN), European Molecular BIology Organization (EMBO) i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant). 
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do tych projektów.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji dostępnych tutaj!

Leave a comment

Send a Comment