Dr Anna Łozowska-Patynowska w kapitule konkursu „Jantar”

Dr Anna Łozowska-Patynowska w kapitule konkursu „Jantar”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Książnicą Pomorską ogłosili konkurs pn. „Jantar”  na najlepszą książkę Pomorza Zachodniego wydaną w 2019 roku.

Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana będzie corocznie za książki wydane w roku poprzedzającym, napisane przez autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub w jakikolwiek inny sposób związanych z tym regionem. Konkurs obejmuje pozycje książkowe bez podziału gatunkowego. Do organizatorów nadsyłać można tomy poezji, prozy, reportaże, biografie, eseje i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich. Książki na adres Książnicy Pomorskiej w Szczecinie mogą nadsyłać autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i instytucje kultury. Nabór trwa do 29 lutego 2020 roku.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas jesiennej edycji Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. Do kapituły konkursowej powołani zostali znamienici przedstawiciele świata literatury, nauki i mediów: Halina Lizińczyk – redaktor rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie; Piotr Krupiński – dr hab. w zakresie literaturoznawstwa, laureat Zachodniopomorskiego Nobla za monografię literacką; Tomasz Mizerkiewicz – profesor Uniwersytetu w Poznaniu, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM; Leszek Szaruga – profesor związany z Uniwersytetem Szczecińskim i Warszawskim, poeta, krytyk literacki i tłumacz.

W tym znakomitym gronie znalazła się również przedstawicielka młodego pokolenia „pomorskich naukowców” –  Anna Łozowska–Patynowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, szczególnie zainteresowana twórczością skamandrytów i poetów okołoskamandryckich, krytyk literacki, członkini Związku Literatów Polskich. Obecnie doktorantka historii w Instytucie politologii i historii w Akademii Pomorskiej w Słupsku, podejmująca próby interpretacji interdyscyplinarnych (z pogranicza literatury i historii) nad kronikami średniowiecznymi.

Pani doktor serdecznie gratulujemy, a autorom biorącym udział w konkursie życzymy powodzenia!

Leave a comment

Send a Comment