Doktorantki GUMed nagrodzone

Doktorantki GUMed nagrodzone

Mgr Zofia Barcikowska oraz mgr Klaudia Antoniak z Zakładu Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska zostały nagrodzone w sekcji Młodych Naukowców podczas XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, który odbył się w dniach 5-7 grudnia w Pabianicach.

Mgr Zofia Barcikowska, doktorantka II roku Studiów Doktoranckich, uzyskała II nagrodę za pracę pt. „Wpływ terapii manualnej na poziom bólu miesiączkowego oraz na stężenie hormonów płciowych u młodych kobiet – badanie pilotażowe” (opiekun naukowy prof. dr hab. Katarzyna Zorena).

Mgr Klaudia Antoniak, doktorantka I roku Szkoły Doktorskiej, uzyskała III nagrodę za pracę pt. „Zastosowanie drenażu limfatycznego jamy brzusznej u osób z nieprawidłową masy ciała – badanie wstępne” (opiekun naukowy prof. dr hab. Katarzyna Zorena).

Czynny udział w Kongresie był możliwy dzięki środkom przekazanym przez dziekana WNoZ z IMMiT prof. Andrzeja Basińskiego.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment