Dofinansowanie do kosztów nauki dla słuchaczy, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie do kosztów nauki dla słuchaczy, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w 2021 roku kontynuują realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie w ramach Modułu II skierowane jest na pomoc w uzyskaniu wykształćenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
· nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wymagany jest udział własny wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:
– 15% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (jednego kierunku);
– 65% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków);
– 50% kosztów czesnego w przypadku nie zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest: wnioskodawca, który nie jest zatrudniony oraz wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Terminy naboru wniosków w ramach Modułu II w 2021 roku:
– od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (dotyczy roku akademickiego 2020/2021)
– od 10 września 2021 r. do 10 października 2021 r. (dotyczy roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment