Diamentowy Grant na badania nad fosforenem na Politechnice Gdańskiej

Diamentowy Grant na badania nad fosforenem na Politechnice Gdańskiej

Krzysztof Pyrchla, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, doktorant Szkoły Doktorskiej został laureatem VIII edycji konkursu Diamentowy Grant i otrzyma 220 tys. zł na realizację swojego pierwszego samodzielnego projektu badawczego pn. „Badania wpływu odkształceń na optoelektroniczne parametry nanostruktur fosforenu z użyciem metod mechaniki kwantowej”. Celem badań jest zaprojektowanie struktur sensorycznych, które posłużą do budowy urządzeń badawczych i pomiarowych wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali i umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów.

– Pomiary wielkości nieelektrycznych stają się coraz ważniejszą grupą pomiarów we współczesnej metrologii i coraz częściej wykonuje się je za pomocą metod optycznych – mówi Krzysztof Pyrchla. – Szczególnie istotny problem badawczy stanowi grupa pomiarów mechanicznych dających się w wielu przypadkach sprowadzić do pomiaru odkształcenia. W praktyce jest to bardzo ważna dziedzina pomiarów i to właśnie badaniom z jej zakresu został poświęcony projekt, który realizuję. Niezwykłe i rzadko spotykane właściwości pod wpływem odkształceń wykazują kryształy dwuwymiarowe. Nowym oraz interesującym materiałem należącym do tej grupy jest półprzewodnik – fosforen. Nanostruktury dwuwymiarowe fosforenu zmieniają swoje właściwości optoelektroniczne pod wpływem odkształceń wywołanych naprężeniami struktury. Celem projektu jest zaprojektowanie struktury sensorycznej wykorzystującej monowarstwowy fosforen o wysokiej czułości na odkształcenia.

Jak tłumaczy młody naukowiec, badania będą prowadzone w oparciu o metody mechaniki kwantowej. Ze względu na niestabilność chemiczną fosforenu oraz wysokie koszty jego syntezy, efekty projektu będą wdrażane eksperymentalnie w końcowych etapach realizacji, we współpracy z grupami eksperymentalnymi w USA oraz Chinach.

– Opracowane struktury sensoryczne posłużą do budowy urządzeń, wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali, które będą stanowiły coraz ważniejszą grupę sensorów badawczych i pomiarowych umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów – tłumaczy laureat Diamentowego Grantu.

Szczegóły dostępne na stronie Politechniki! 

Leave a comment

Send a Comment