Debata Oksfordzka w Instytucie Prawa i Administracji AP

Debata Oksfordzka w Instytucie Prawa i Administracji AP

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza uczniów klas II, III i IV szkół średnich do udziału w Debacie Oksfordzkiej na temat: „Wygrana prawa nad moralnością czy moralności nad prawem”?

Wydarzenie odbędzie się 27 marca 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Instytutu przy ul. Arciszewskiego 22A, w sali 53.

Zgłoszenia 4 osobowych grup wyrażających wolę udziału w debacie wraz z tezami za i przeciw na rzecz każdego ze stanowisk (maksymalnie 2 strony) należy przesłać na adres Instytutu z dopiskiem „Debata Oksfordzka” do dnia 28 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment