Czasopisma UG na liście punktowanych czasopism naukowych

Czasopisma UG na liście punktowanych czasopism naukowych

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz będzie podstawą punktacji artykułów naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z lat 2019-2020 podczas oceny jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_07/b65a8e8a9b9a2aacd37095f5eeb1037a.pdf

Wśród około 3 tysięcy tytułów, na liście znalazły się naukowe czasopisma Uniwersytetu Gdańskiego:

Current Issues in Personality Psychology  oraz Oceanological and  Hydrobiological Studies z liczbą punktów – 40

A także

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Health Psychology Report
Journal of Geography, Politics and Society
Financial Law Review
Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej
Problemy wczesnej edukacji
Panoptikum
Studia Germanica Gedanensia
Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia
Porta Aurea
Schulz/Forum

 

Oryginalny artykuł dostępny tutaj.

Leave a comment

Send a Comment