Centrum Ekoinnowacji PG. Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca na placu budowy

Centrum Ekoinnowacji PG. Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca na placu budowy
W czwartek 13 maja Politechnika Gdańska przekazała plac pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy inwestycji: konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal S.A. (partner). Nowoczesne i ekologiczne centrum naukowo-badawcze będzie gotowe najpóźniej jesienią 2022 r., a koszt jego budowy to niemal 80 mln zł.
 

Przekazanie placu budowy przez Politechnikę Gdańską nastąpiło po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu, 29 kwietnia br., umowy na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Sygnatariuszami umowy byli m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mariusz Miler, kanclerz uczelni, a także Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A.

– Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Niecierpliwie oczekujemy na realizację tej niezwykle ważnej i potrzebnej inwestycji.

– Polimex Infrastruktura zbuduje obiekt, który stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska – mówi Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A. – To również pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych – dodaje prezes spółki. 

Więcej informacji dostępnych jest tutaj!

Leave a comment

Send a Comment