Blisko milion złotych na realizację 7 projektów badawczych w programie COMBATING CORONAVIRUS

Blisko milion złotych na realizację 7 projektów badawczych w programie COMBATING CORONAVIRUS

COMBATING CORONAVIRUS jest programem realizowanym w ramach strategicznego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem programu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby wywoływanej przez wirusa Covid-19, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce.

W ramach konkursu, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej złożyli 16 wniosków, spośród których 7 zostało zakwalifikowanych do finansowania.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz złożeniem dużej liczby bardzo dobrych i dobrych wniosków, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu alokacji środków. Wszystkie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania, realizowane będą we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Listę projektów znajdziesz na stronie pg.edu.pl.

Leave a comment

Send a Comment