„Bezdomność vs. Covid-19” – kampania zdrowotna studentów Uniwersytetu Gdańskiego

„Bezdomność vs. Covid-19” – kampania zdrowotna studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Studenci psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, włączając się w akcję pomocy najbardziej potrzebującym w czasie zagrożenia epidemiologicznego, wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta wsparli osoby bezdomne. Udzielali im informacji, w jaki sposób chronić się przed zakażeniem koronawirusem i jak postępować, kiedy do takiego zakażenia dojdzie. Bezdomni to osoby często żyjące w izolacji i niemające dostępu do informacji, a jednocześnie grupa wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Taka pomoc jest zatem szczególnie istotna dla wspólnego bezpieczeństwa.

Troje studentów psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: Krzysztof Baranowski, Marta Faron i Alicja Partysza zainspirowani zajęciami z „Psychologii zdrowia” z prof. dr hab. Mariolą Bidzan, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, które odbyły się jeszcze przed ogłoszeniem epidemii, podjęli decyzję o pomocy osobom bezdomnym w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Skontaktowali się z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i okazało się, że Towarzystwo było właśnie w trakcie tworzenia bardzo podobnej kampanii. Połączono zatem siły w realizacji tego celu.

Jak informują studenci, wybrali pomoc osobom bezdomnym, ponieważ jest to grupa wykluczona społecznie. Osoby bezdomne żyją w informacyjnej izolacji, nie mając najczęściej dostępu do telefonu, telewizji i internetu. Jest to jednocześnie grupa wysokiego ryzyka zakażenia koronowirusem.

Pracownicy Towarzystwa przygotowali ulotki z aktualnymi informacjami dot. koronawirusa, a studenci psychologii, zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony, udali się na ulice Trójmiasta i przekazali materiały osobom bezdomnym. Ulotki zawierają informacje o możliwościach zarażenia koronawirusem, objawach choroby COVID-19, ochronie przed zarażeniem oraz informacje o instytucjach, z którymi należy się kontaktować w razie podejrzenia zakażenia.

Więcej informacji: ug.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment