Barometr BHP - nowe interaktywne narzędzie

Barometr BHP - nowe interaktywne narzędzie

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA) przedstawiła nowe interaktywne narzędzie, umożliwiające przegląd bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w krajach europejskich o nazwie barometr bhp.

Wspomniane narzędzie składa się z czterech grup wskaźników dotyczących szeregu zagadnień związanych z bhp, takich jak: urzędy bhp, krajowe strategie, warunki pracy i statystyki w dziedzinie bhp. Dodatkowo umożliwia wizualizację i porównywanie danych, np. między dwoma państwami, generowanie grafik i pobieranie sprawozdań krajowych na konkretne tematy, np. wypadków przy pracy czy sposobów wdrażania przez poszczególne państwa prawodawstwa w zakresie bhp. Barometr bhp jest regularnie aktualizowany o nowe wskaźniki, dane i funkcje.

Strona dostępu do tego narzędzia (w języku angielskim) znajduje się pod adresem: https://visualisation.osha.europa.eu/osh-barometer#!/


Redakcja: Kamil Patynowski
Źródło: www.pip.gov.pl

Leave a comment

Send a Comment