AP organizuje konferencję naukową o skutkach pandemii

AP organizuje konferencję naukową o skutkach pandemii

Zagrożenia i szanse związane z zarządzaniem i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w warunkach pandemii będą hasłem przewodnim II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo w świetle COVID-19:  zagrożenia – wyzwania – szanse”, którą organizuje Katedra Zarządzania Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencja odbędzie się w formie on-line – 11 czerwca. Mogą wziąć w niej udział nie tylko pracownicy naukowi, ale także doktoranci, studenci oraz praktycy. Uczestnicy mogę dyskutować m.in. na temat gospodarczych skutków pandemii, zmian na rynku pracy, nowych modeli biznesowych, bezpieczeństwa personalnego, kompetencji pracowniczych w kontekście pracy zdalnej, czy zapewniania bezpiecznych warunków pracy.

Celem konferencji będzie m.in. podsumowanie wiedzy na temat wyzwań związanych z zarządzaniem i szeroko pojętym bezpieczeństwem w warunkach pandemii COVID-19 oraz poszukiwanie potencjalnie innowacyjnych aspektów i inspiracji dla praktyk biznesowych wartych upowszechnienia w nowej rzeczywistości.

Partnerami konferencji są: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Naczelna Organizacja Techniczna – Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

Więcej informacji pod tym linkiem

Leave a comment

Send a Comment