Analiza danych - Big Data. Nowe studia podyplomowe w ofercie UG

Analiza danych - Big Data. Nowe studia podyplomowe w ofercie UG

Odpowiedzią Uniwersytetu Gdańskiego na rosnącą potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu statystycznej analizy danych jest utworzenie na Wydziale Zarządzania nowych studiów podyplomowych Analiza Danych – Big Data.

Informacje o studiach

Analiza Danych – Big Data to dwusemestralne studia podyplomowe o charakterze praktycznym, które będą prowadzone w formie studiów niestacjonarnych przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.  Adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym ze statystyczną analizą danych (szczególnie dużych zbiorów danych). Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych na Wydziale Zarządzania UG  w Sopocie.

Podczas studiów studenci dowiedzą się, jak przygotować dane do analizy, dokonać eksploracji danych, budować modele statystyczne i wykorzystywać zaawansowane metody data mining za pomocą nowoczesnego oprogramowania (głównie w językach R i Python).

Absolwenci studiów podyplomowych Analiza Danych – Big Data zdobędą wiedzę z zakresu zaawansowanej analizy danych statystycznych, specyfiki big data, narzędzi i technik wydobywania informacji i wiedzy z dużych, wielowymiarowych zbiorów danych, zastosowań elementów sztucznej inteligencji w zarządzaniu opartym na analizach danych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach takich jak Data Scientist, Data Intelligence Analyst, Marketing Data Analyst, Fraud & Risk Analyst, Research Analyst. Absolwent może podjąć pracę w podmiotach sektora bankowego, ubezpieczeniowego, z branży IT, w firmach konsultingowych i w każdym innym przedsiębiorstwie, które wykorzystuje metody zarządzania oparte na danych.

Więcej o rekrutacji 2020/2021 na Uniwersytecie Gdańskim

Big data

Big data to zbiory danych charakteryzujące się dużą objętością, zmiennością i różnorodnością. Wymagają wydajnej, innowacyjnej formy przetwarzania w celu uzyskania wiedzy, która może pomóc np. podjąć odpowiednią decyzję czy zautomatyzować procesy w firmie. Big data to zarówno dane ustrukturyzowane (np. tablica z liczbami) jak i nieustrukturyzowane, takie jak tekst, obraz czy film. Uzyskanie wiedzy z takiego typu danych jest możliwe dopiero po odpowiedniej obróbce, analizie i wizualizacji. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają osoby posiadające odpowiednie umiejętności z zakresu statystyki i informatyki.  

Wiele przedsiębiorstw wskazuje, że główną barierą do pełnego wykorzystania potencjału płynącego z analizy dużych zbiorów danych jest brak dobrze wykształconych, utalentowanych analityków danych. Wiele firm uruchamia programy mające na celu stworzenie kultury opartej na danych. Wciąż brakuje jednak specjalistów oraz menedżerów potrafiących przekuć wnioski płynące z analizy danych na praktyczne działania biznesowe.

źródło: ug.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment