Akademia Pomorska w Słupsku z kolejnym dofinansowaniem z MNiSW

Akademia Pomorska w Słupsku z kolejnym dofinansowaniem z MNiSW

W trudnych czasach walki z globalną pandemią wirusa COVID-19 Akademia Pomorska w Słupsku przekazuje budująca informację. 

Słupska uczelnia po raz kolejny została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MNiSW pozytywnie oceniło i zakwalifikowało do finansowania wniosek przygotowany przez Panią Dominikę Wasielewską, która motywowana i wspierana przez Prorektora ds. Nauki oraz cały zespół Biura ds. Nauki podjęła wyzwanie i aplikowała o dofinansowanie XVII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – popularyzacja nauki i promocja sportu”. W efekcie Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie na działania prospołeczne w kwocie 32832 zł.

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment