Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu wniosków na „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych"

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu wniosków na „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych"

Z przyjemnością informujemy, że staraniem pracowników Biura ds. Nauki Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu wniosków na „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi – KA107 – edycja 2020” w programie Erasmus +.

Wysokość dofinansowania wynosi 42 305 EUR; w tym 37 405 EUR na wsparcie indywidualne i pokrycie kosztów podróży uczestników projektu oraz 4 900 EUR na organizację wymiany.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu AP będzie mogła realizować strategię Uczelni związaną z jej umiędzynarodowieniem i wymianą doświadczeń dydaktycznych, naukowych i kulturowych z uczelniami partnerskimi z  Brazylii, Japonii, Gruzji, Białorusi, Armenii i Nepalu.

Informujemy, że pozytywnie został zaopiniowany również wniosek w konkursie KA103 edycja 2020 „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu Erasmus+”, w którym udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 390 EUR.

Biuro ds. Nauki poinformuje o terminie rekrutacji dla kandydatów z naszej Uczelni zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment