Akademia Pomorska w innowacyjnym projekcie doskonałości

Akademia Pomorska w innowacyjnym projekcie doskonałości

Jak czytamy na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku, uczelnia rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+.

Umowę o przystąpieniu do projektu w imieniu uczelni podpisał JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP. 

Nadrzędnym celem projektu pt. Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy (3LoE) jest trwałe podnoszenie umiejętności, zabezpieczenie zapotrzebowania na młodych specjalistów oraz wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zielonej gospodarce.

Głównym rezultatem projektu jest utworzenie siedmiu centrów doskonałości zawodowej w każdym kraju partnerskim, a więc w Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, na Litwie, Łotwie i we Włoszech.

Międzynarodową grupę projektową tworzy 21 partnerów, reprezentujących trzy główne filary procesu kształcenia wysokiej klasy specjalistów, a więc szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz przedsiębiorstwa. W skład polskiego zespołu, obok AP-u, wchodzą Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Łączny budżet projektu wynosi  4 875 055 euro. Budżet projektu AP to 172 978 euro (przy czym bezpośrednie dofinansowanie zamyka się kwotą 138 383 euro).

Termin realizacji projektu: 1.11.2020 r. – 31.10.2024 r.

Strona internetowa projektu: https://3-loe.eu/ 

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment