Akademia Pomorska przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami

Akademia Pomorska przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami

Pod koniec zeszłego roku Akademia Pomorska w Słupsku podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Dostępna Akademia Pomorska” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Znamy już szczegóły! Narodowe centrum Badań i Rozwoju przyznało Akademii Pomorskiej 3 993 143 złotych na realizację projektu.

Głównym celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanie stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznych.

W ramach projektu przygotowano konkretne działania: 

– wprowadzenie usługi tłumacza języka migowego oraz alternatywnych form komunikacji, 
– wprowadzenie lektoratów języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 
– wdrożenie e-laboratoriów (wirtualny komputer),
– wdrożenie narzędzi IT: Cloudcode, Elearning,
– wdrożenie wirtualnego Asystenta studenta,
– cykl szkoleń podnoszących ogólną świadomość niepełnosprawności dla pracowników Uczelni – używanie języka wrażliwego na płeć i przeciwdziałanie stereotypom w rolach społecznych płci,
-budowa windy dla osób z niepełnosprawnością na ulicy Arciszewskiego 22 a.

Zakupione w projekcie licencje do narzędzi IT i wdrożone narzędzia IT pozwolą na poprawę elektryczności zarządzania Uczelnią, na efektywne zarządzanie procesem kształcenia, rekrutacji, wyboru nowych kierunków. W ten sposób Uczelnia będzie mogła łatwiej sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym  w przyszłości. Poprzez wdrożenie narzędzi IT Uczelnia będzie bardziej dostępna dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Szczegóły na stronie AP!

Leave a comment

Send a Comment