12. międzynarodowa konferencja ERNAPE w Trójmieście

12. międzynarodowa konferencja ERNAPE w Trójmieście

Celem organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi).

Współpraca badaczy tworzących ERNAPE-PL przybiera różne formy, od wymiany doświadczeń badawczych, i dydaktycznych, poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, po wspólne projekty naukowe. Wśród nich głównie badania empiryczne, a poza nimi, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, tworzone i rozwijane w zespołach krajowych oraz międzynarodowych, działających tak w Polsce, jak w Unii Europejskiej i wielu innych krajach, z których pochodzą badacze skupieni w ERNAPE. 

Konferencja jest kontynuacja spotkań sieci badawczej ERNAPE (European Research Network About Parents in Education), która od 1993 roku zrzesza badaczy związanych z tematyką współpracy szkoły, rodziny i społeczności lokalnej zarówno z Europy jak i spoza niej. Co dwa lata inny uniwersytet zostaje organizatorem spotkania całej sieci. Rok 2019 i spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim poświęcone jest tematyce rodzicielskiego zaangażowania jako siły, siły która ma wpływ nie tylko na rozwój i karierę edukacyjną dzieci, ale także na szkoły i całe społeczeństwo. Trzydniowa konferencja będzie okazją do prezentacji najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy naukowej badaczy z całego świata.

Konferencja objęta jest patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska oraz JM Rektora UG. Wpisana jest w obchody 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. 

Miejsce: WPIA UG – 19 i 20.09, oraz w ECS – 18.09

Więcej szczegółów na stronie UG. 

Leave a comment

Send a Comment