100 Polaków potrzebnych do międzynarodowego badania!

100 Polaków potrzebnych do międzynarodowego badania!

Co sądzimy na temat globalnego ocieplenia, szczepionek, medycyny alternatywnej czy żywności modyfikowanej genetycznie? Naukowcy poszukują stu Polaków, którzy wezmą udział w wywiadach na temat nauki. Do międzynarodowego projektu można zgłaszać się poprzez stronę internetową. Udziału nie mogą brać w nim naukowcy.

Rozmowy mają zweryfikować to, w jaki sposób komunikacja wpływa na poglądy i przekonania na temat wybranych zagadnień naukowych. Wywiady zostaną przeprowadzone w Łodzi, 21 września, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wszelkie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w Łodzi pokrywają organizatorzy badania.

Konsultacje w ramach projektu CONCISE obejmą kilka warsztatów. Zostaną one przeprowadzone jednego dnia. Uczestnicy będą wymieniać się uwagami o wybranych zagadnieniach naukowych: szczepionkach, zmianach klimatu, medycynie alternatywnej czy genetycznie modyfikowanej żywności. Organizatorzy spotkania poszukują setki Polek i Polaków, którzy zawodowo nie zajmują się nauką.

– Zapraszamy do naszego badania osoby, które mogą nam opowiedzieć, w jaki dokładnie sposób wiedza naukowa trafia do ich domów oraz jakie media, kanały i źródła informacji są dla nich wiarygodne – mówi Carolina Moreno, profesor dziennikarstwa z Uniwersytetu w Walencji, koordynatorka międzynarodowego projektu CONCISE.

Uczestnicy projektu muszą być pełnoletni, mieszkać na stałe w Polsce i posługiwać się płynnie polskim językiem. Zgłoszenia do projektu można wysyłać poprzez stronę internetową: https://concise-h2020.eu/pl/public-consultations/

– Zapraszamy osoby, które oprócz pomagania nam w projekcie, będą mogły spędzić miły weekend w Łodzi, poznać miasto i jego historię – mówi profesor Izabela Warwas z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, regionalny koordynator projektu CONCISE. Wśród uczestników konsultacji zostaną rozlosowane ponadto nagrody i upominki.

Więcej informacji na Naukawpolsce.pap.pl.

Leave a comment

Send a Comment