100 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Trwają przygotowania do obchodów

100 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Trwają przygotowania do obchodów

Do obchodów stulecia przygotowuje się Gdańskie Towarzystwo Naukowe, które jest kontynuatorem tradycji  Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki założonego w lipcu 1922 roku.

11 lipca 2022 roku minie sto lat od założenia i zarejestrowania w Sądzie II Wolnego Miasta Gdańska Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki (TPNiS) w Gdańsku. Tradycje TPNiS kultywuje Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN od 1956 roku) wraz z powstałym dwa lata później Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki (GTPS).

– Zaistnienie TPNiS w Gdańsku przed stu laty miało ogromne znaczenie dla podtrzymania tradycji narodowych przez diasporę polską w międzywojennym Gdańsku, kształcenia Polaków i rozwoju nauki. Działania te wspierane przez Macierz Polską zaowocowały zainicjowaniem wydawania od 1927 roku polskojęzycznego czasopisma „Rocznik Gdański” – ukazującego się do dziś – mówi Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski. – Wspomnę, że w czasach I Rzeczypospolitej w Gdańsku działało przez krótki okres Societas Litteraria cuius symbolum virtutis et scientiarum incrementa (1720-1727) oraz od roku 1742 Societas Physicae Experimentalis – pierwsze towarzystwo przyrodnicze, funkcjonujące do roku 1936 jako Die Naturforschende Gesellschaft – dodaje prof. Błażejowski.

Z okazji jubileuszu 100-lecia TPNiS / GTN planowane jest wydanie specjalnego tomu „Rocznika Gdańskiego” zawierającego publikacje dotyczące działalności i osiągnięć towarzystw naukowych związanych z Gdańskiem oraz ich powiązań z rozwijaną w Gdańsku i na Pomorzu nauką.

– Zachęcam do przygotowania artykułów naukowych lub wspomnieniowych o tematyce wkomponowującej się w obchody 100-lecia Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – dodaje Prezes GTN. Informacje na temat publikowania artykułów w „Roczniku Gdańskim” dostępne są na stronie internetowej.

Misją Gdańskiego Towarzystwa Naukowego jest rozwijanie życia naukowego regionu poprzez zapoczątkowywanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, popieranie badań naukowych.

Towarzystwo swoją misję wypełnia między innymi poprzez realizowanie działalności naukowej oraz wydawniczej, otaczanie opieką i udzielanie pomocy osobom pracującym naukowo a nie będącym pracownikami instytucji naukowych, popieranie twórczości młodych pracowników nauki czy propagowanie ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji.

Leave a comment

Send a Comment